Terms and Conditions

Welkom bij de NARVIKMILITARIA SHOP

Het doel van deze site is voor mij het uitbreiden van mijn verzameling ,door verkoop of ruil van artikelen die buiten mijn verzamelgebied vallen ,of dubbel in mijn verzameling aanwezig zijn. Alle op deze site getoonde artikelen kunnen (indien nog voorradig) voor de vermelde prijs worden afgehaald ,of geruild worden tegen andere ,voor mij interessante artikelen. Verzenden kan door geheel Nederland ,tegen het huidige posttarief. En wereldwijd tegen een vooraf afgesproken tarief.

Een aantal afbeeldingen en/of artikelen kan door bezoekers van deze site als confronterend worden ervaren NARVIKMILITARIA heeft geen enkele binding met het Nationaal Socialisme en ander gedachtengoed van het derde rijk zoals gebezigd voor en tijdens de tweede wereldoorlog en heeft geen politieke of andere motieven dan het aankopen ,ruilen of verkopen van militaria aan andere verzamelaars van militair historische objecten. Alle getoonde artikelen en symbolen m.b.t. het derde rijk worden uitsluitend getoond en verkocht voor geschiedkundige ,studie-en/of verzameldoeleinden, Door aankoop bij NARVIKMILITARIA verplicht de koper zich deze artikelen en symbolen uitsluitend zo te gebruiken.